User image
Претрага уџбеника

Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког и општег смера и средњих стручних школа

Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког и општег смера и средњих стручних школа

За трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и средњих стручних школа за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Уџбеник развија и критичко мишљење код ученика изабраним историјским изворима на крају сваког поглавља као и питањима и задацима. Написан је на интересантан и ученицима пријемчив начин, а инспиративан је како за групни, тако и за индивидуални рад.

Аутори:

(Поређани по азбучном редоследу)

Издавач:

Тип корица:

меки повез

Број страна:

344

ISBN:

978-86-7762-719-5

Решење Министарства просвете: 650-02-528/2014-06

950,00 РСД

20 на залихама

Комада

  Опис

  Садржај је подељен на две велике целине:

  • Европа почетком новог века (XVI–XVIII век)
  • Европа и свет од краја XVIII до седамдесетих година XIX века.

  Уџбеник има укупно 10 тема које су издељене на одговарајуће лекције. Текст је допуњен графичким прилозима, илустрацијама, изворима и текстовима за радознале, хронолошким табелама, питањима и задацима.

  Непознате речи и појмови су дати уз текст и видљиво означени, а затим истакнути и у речнику на крају уџбеника. Такође, уз сваку лекцију се на почетку налазе и јасно истакнути кључни појмови, као и уводни текст који представља једну врсту увода у лекцију, али у ком се уједно резимира тема лекције. Стручна терминологија и количина информација су одмерени и прилагођени узрасту и образовном нивоу ученика гимназије.

  Уџбеник пружа и велике могућности за корелацију са другим предметима – књижевношћу, ликовном културом, географијом, па чак и са природним наукама (физиком и хемијом). Написан је на интересантан и ученицима пријемчив начин. Задовољава потребе ученика заинтересованих за науку коју упознају. Инспиративан је како за групни, тако и за индивидуални рад.

  Уџбеник развија и критичко мишљење код ученика изабраним историјским изворима на крају сваког поглавља као и питањима и задацима.

  Додај ме у листу чекања Обавестићемо вас када артикл буде на стању.