User image

Српски као нематерњи језик 6, Читанка за шести разред

Читанка за шести разред за Српски као нематерњи језик написана је у складу са предвиђеним програмским садржајем из књижевности на основу оба предложена програма (програма А —за ученике у хомогеној језичкој средини и програма Б — за ученике у хетерогеној језичкој средини).

Аутори:

(Поређани по азбучном редоследу)

Издавач:

Тип корица:

меки повез

Број страна:

170

ISBN:

978-86-533-0232-0

Решење Министарства просвете: 650-02-00083/2019-07

750,00 РСД

21 на залихама

Комада

  Опис

  У Читанци су заступљени аутентични текстови (књижевноуметнички текстови који представљају језик у његовој природној употреби) и адаптирани текстови (текстови који се обрађују у Читанци, али су представљени у другачијој форми, односно прилагођени ученицима хомогене језичке средине или дати у облику додатног материјала којим се може унапредити настава у хетеогеној језичкој средини).

  Употребљена дидактичко-методичка апаратура у служби је диференцираног приступа настави.

  Задаци су конципирани тако да уважавају разлике у потребама и могућностима ученика из хомогене и хетерогене језичке средине, а њихова решења нуде достизање сва три нивоа прописаних стандарда. Ученици имају могућност да своје напредовање у савлађивању градива прате и самовреднују кроз одељак Ћаскаоница.

  Књишки мољац под именом Мољко Клетић води ученике кроз Читанку, објашњавајући им садржину, обраћајући им се, питајући их.

  ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

  Због редовног годишњег пописа, који траје од 26. новембра до 7. децембра, еКњижара неће испоручивати поручене уџбенике до среде, 8. децембра. Своју поруџбину можете очекивати на кућној адреси након тог датума. Хвала на разумевању.