User image

Продајна места

Алексинац

Арт књижара
 • Књаза Милоша 38
 • 018/808223

Аранђеловац

Културни образац књижара
 • Књаза Милоша 150
 • 064/2462190

Бајина Башта

Доситеј СТР
 • Рајка Тадића 13
 • 031/865726

Бела Црква

Култура 34
 • 1. октобра 72
 • 013/851039

Београд

Ливро ТР
 • Миријевски Венац 16А
 • 011/4126072
Klett књижара - ДКЦБ
 • Таковска 8
 • 064/120 1000
Датастатус
 • 27. марта 43
 • 011/3039025
Делфи књижаре 19 д.о.о.
 • Краља Милана 48
Хол Нет књижара
 • Шпанских бораца 24
 • 011/311 6074
Сарсоф ТР (Винча)
 • Професора Васића 7а
 • 060/4505056
Службени гласник бр. 14
 • Макензијева 26
 • 011/3085355
Службени гласник бр. 2
 • Булевар Деспота Стефана 1а
 • 011/3031903
Службени гласник бр. 37
 • Пожешка 68
 • 011/3573744
Службени гласник бр. 7
 • Булевар Краља Александра 85
 • 011/3088174
Спирит ТР
 • Војводе Степе 413е
 • 011/7700850
Спирит ТР - Нехруова
 • Нехруова 51
Спирит ТР - Пинки
 • Градски Парк 2
Спирит ТР - Степа
 • Генерала Штефаника 21е
Студентски трг
 • Студентски трг 6
 • 011/2185295
Завод за уџбенике, Косовска
 • Косовска 45
 • 011/3227088
Завод за уџбенике, Обилић (уџбеници за ОШ)
 • Обилићев венац 5
 • 011/2630763
Завод за уџбенике, Обилић (уџбеници за СШ)
 • Палмотићева 1
 • 011/2638405
Завод за уџбенике, Палмотићева
 • Палмотићева 1
 • 011/3324706
Soho Graph
 • Милентија Поповића 1
 • 011/311 0956

Бујановац

Полетарац
 • Карађорђа Петровића 310
 • 017/653885

Чачак

Службени гласник бр. 15
 • Жупана Страцимира бб
 • 032/348204
Пеликан доо
 • Светозара Марковића 2
 • 032/320040

Ћуприја

Књижар СТР
 • Раде Симоновић 2
 • 035/8471341

Горњи Милановац

Прима агенција
 • 1300 каплара 35
 • 032/701039

Кикинда

Службени гласник бр. 25
 • Трг српских добровољаца 51
 • 0230/436287

Крагујевац

Службени гласник бр. 16
 • Николе Пашића 9
 • 034/335658
Мост књижара
 • Улица Др. Зорана Ђинђића 7
 • 034/305715

Краљево

VM Commerce
 • Душана Поповића 98
 • 036/379000
Службени гласник бр. 40
 • Омладинска 9
 • 036/321602

Крушевац

Службени гласник бр. 20
 • Мирка Томића 37
 • 037/3501601

Лазаревац

Пегаз СТКР
 • Краља Петра I 10
 • 064/3637653

Лесковац

Службени гласник бр. 17
 • Булевар ослобођења 101
 • 016/218358

Лозница

Средња економска школа-књижара Тршић
 • Трг Јована Цвијића 4
 • 015/876062

Младеновац

Макс књижара
 • Краља Александра Обреновића 41
 • 011/8240410

Ниш

Хијероглиф књижара 4
 • Трг Краља Милана 23
 • 018/245888
Хијероглиф књижара 3
 • Парк Светог Саве 15
Хијероглиф књижара 2
 • Обилићев венац 22
 • 018/515441
Хијероглиф књижара 1
 • Вожда Карађорђа 84а

Нови Пазар

Службени гласник бр. 36
 • 28. новембра 21
 • 020/312535
Алфа књижара
 • Омладинска 18
 • 020/320577
Адел Стр.
 • 1. маја бр. 69
 • 020/318304

Нови Сад

Завод за уџбенике, Сремска
 • Сремска 7
 • 021/6224433
Завод за уџбенике, Матице Српске
 • Матице Српске 1
 • 021/417625
Сyмбол СЗТР
 • Народног фронта 32
 • 021/466676
Службени гласник бр. 4
 • Јеврејска 13
 • 021/6622609
ИКЦ Соларис
 • Сутјеска 2
 • 021/6624387
Bulevar books
 • Булевар Михајла Пупина 6
 • 021/3008166

Обреновац

Маша СТР
 • Вука Караџића 28
 • 011/8723319

Панчево

William књижара
 • Светог Саве 5
 • 064/2055328

Параћин

Фокус књижара
 • Томе Живановића 16
 • 035/569443

Пожаревац

Коцкица СТР
 • Стари корзо 29
 • 012/211367

Прешево

Албас доо
 • село Црнотинце
 • 017/669677

Сјеница

Просвета
 • Светозара Марковића бб
 • 020/5741244

Смедеревска Паланка

Оптимум доо
 • Мајора Гавриловића 40
 • 026/330000

Сомбор

Лилас књижара
 • Венац Радомира Путника 26
 • 025/424925

Суботица

Службени гласник бр. 29
 • Штросмајерова 9
 • 024/671130

Шабац

Троја
 • Масарикова 58
 • 015/347924

Трстеник

Абакус ТС
 • Др Милуновића 35
 • 060/0711258

Тутин

Bookstore књижара
 • Пештерска бб, зграда бр.24
 • 063/1087777

Ужице

Службени гласник бр. 13
 • Димитрија Туцовића 167
 • 031/500307
Димитрије Туцовић СТУР
 • Димитрија Туцовића 36
 • 031/514657

Ваљево

Дис-пром
 • Кнеза Милоша 17
 • 014/234905

Вршац

Службени гласник бр. 35
 • Трг Саве Ковачевића 12
 • -

Земун

Спирит ТР
 • Градски парк 2
 • 011/3771590
Камичак СТР
 • Шевина 2
 • 011/2614033

Зрењанин

Стражилово СТР
 • Стражиловска 54
 • 023/566996

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КУПЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Драги купци, обавештавамо вас да је за београдске ђаке првог и другог разреда основне школе Град обезбедио бесплатне уџбенике из српског језика, математике, света око нас и енглеског језика. Молимо вас да се пре куповине додатно информишете како бисте могли да купите само оне уџбенике које Град не обезбеђује (ликовна култура, музичка култура, дигитални свет).