Географија 2, уџбеник за други разред гимназије

Оптималном количином информација уџбеник доприноси остваривању циљева и задатака предмета, док по обиму одговара узрасту, годишњем фонду часова и природи предмета.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Издавач:

Тип корица:

меки повез

Број страна:

288

ISBN:

978-86-610-9513-9

Решење Министарства просвете: 650-02-669/2019-03

1.250,00 РСД

11 на залихама

Комада

    Опис

    Уџбеник представља синтезу нових сазнања из картографије, географије становништва, географије насеља, политичке географије, економске географије и других географских дисциплина и прилагођен је средњошколском узрасту. Захваљујући разноврсним и функционалним структуралним компонентама уџбеника, ученици формирају свест о томе колико је географија важна и присутна у нашем окружењу.

    Поглавља садрже логички повезане наставне јединице које омогућавају увид у еволутивност појединих географских појава и процеса, али и њихов просторни размештај, комплексност и значај.

    Тест – провери своје знање на крају сваке области садржи различите типове задатака који су рангирани по тежини, док решења на крају уџбеника олакшавају самоевалуацију ученика. На крају уџбеника налазе се прилози Држава света – основни подаци (назив државе, главни град, површина државе и број становника), Речник појмова и Литература и извори.

    Додај ме на листу чекања Обавестићемо вас када артикал буде на стању.