User image

Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије

Овај уџбеник ће својим одликама подстицати заинтересованост код ученика, активирајући његове укупне потенцијале, како интелектуалне, тако и емоционалне и социјалне. Састоји се од седам поглавља која су повезана у конзистентну целину.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Издавач:

Тип корица:

меки повез

Број страна:

252

ISBN:

978-86-7762-725-6

Решење Министарства просвете: 650-02-561/2014-06

890,00 РСД

17 на залихама

Комада

  Опис

  Овај уџбеник ће својим одликама подстицати заинтересованост ученика, активирајући њихове укупне потенцијале, како интелектуалне, тако и емоционалне и социјалне.

  Састоји се од седам поглавља која су повезана у конзистентну целину. Свако поглавље је разрађено кроз више тематских јединица усклађених са наставним планом и програмом за трећи разред гимназије.

  Постојећи допунски текстови у оквиру издвојених целина и садржајних табеларних приказа чине га прегледним и омогућавају боље разумевање презентованих садржаја. Текстови су на одговарајућим местима, интересантни и подстицајни. Прегледни резиме на крају наставних тема омогућава ученицима, да сагледају везе и лакше обнове градиво.

  Интернет линкови омогућавају и подстичу на самостално проширивање знања.

  У уџбенику се јасно наглашава неопходност заштите и очувања животне средине. Истиче се потреба рационалног коришћења енергетских извора као и неопходност заштите вода, ваздуха, вегетације и земљишта од деградације и загађивања.

  Додај ме на листу чекања Обавестићемо вас када артикал буде на стању.