User image

Српски језик 1 читанка, дигитални уџбеник

НАПОМЕНА: Ако сте купили штампани уџбеник, кôд за откључавање овог дигиталног уџбеника сте већ добили бесплатно уз штампано издање.
Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

Издавач:

480,00 РСД

Комада

  Опис

  Мултимедијални PDF уџбеник „Читанка 1“ има форму и садржај штампаног уџбеника, али али нуди и могућност коришћења различитих мултимедијалних садржаја.
  Својом концепцијом и садржајима прати захтеве савремене, дигиталне наставе коју одликују персонализованост, интерактивност и аутоматизација.
  На врло функционалан начин ово дигитално наставно средство обједињује традиционалне и савремене наставне методе и облике рада са ученицима.
  Мултимедијални PDF Читанке садржи јасно одвојене тематске блокове који су подржани одговарајућим дигиталним садржајима: звучним записима књижевних текстова, кратким филмовима, анимацијама, интерактивним задацима.
  Разноврсни задаци су прилагођени узрасту и на ненаметљив начин усмерени ка провери нивоа постигнућа прописаних исхода за овај предмет.
  Кроз различите задатке омогућено је и међупредметно повезивање, али и практична реализација интегративне наставе.
  Специфичност дигиталног окружења омогућава изградњу фамилијарнијег односа ученика према овом наставном средству.
  Кретање кроз дигиталне садржаје прилагођено је узрасту, знању и вештинама ученика, чиме се подстиче њихов активан приступ у процесу учења.
  Овај уџбеник нове генерације наставнику обезбеђује виши квалитет наставног процеса, а ученицима олакшава процес учења чинећи га богатијим, креативнијим и занимљивијим.

  Додај ме у листу чекања Обавестићемо вас када артикл буде на стању.